Adaların Coğrafi Yapısı ve İklimi

ADALAR COĞRAFİ YAPISI

Adalar, lstanbul’un doğal zenginliğini pekiştiren jeolojik oluşumlardır Jeolojik ve topografik yapı bakımından dördüncü zaman başlarında bir çöküntü ile Kocaeli Yarımadasrndan ayrılmış kara parçaları olduğu kabul edilmektedir. Adalar, dünyamızın oluşumu sırasında, Trakya /Kocaeli penepleninin yer yer alçalıp yükselmesi, bilhassa Boğazların açılıp, güney bölümünün deniz sularının altında kalması sonucu, bu peneplenin sular üzerinde kalmış parçalarıdır. Doğa, eşsiz güzellikte yarattığı istanbul tablosunu en son Adalar’ı renklendirerek noktalamıştır. “Constantinople” adlı eserinde adaların oluşumunu anlatan Thomas Allom; bunu, doğanın çırpınmasıyla açıklar. Adalar, lstanbul’un güney-doğusunda gruplanmış olarak bir gerdanlık görünümünde sıralanmaktadırlar. Adaları, coğrafi dağılımları bakımından merkezi ve çevresel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kaşıkadası merkezi grubu oluştururlar. Kınalıada, Sedefadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada’dan oluşan ikinci grup, ilk grupta yer alan adaları çepeçevre kuşatır. Adalar’ın tamamı, 16 Km2 yüzölçümüne sahip olup, bunun yaklaşık 542 hektarı binalarla kaplıdır. Diğer kısımlar genelde ormanlık, makilik ve kayalıktır. Adalar’ın kuşbakışı görünümleri sadedir. Kıyılar, genellikle glrintisi çıkıntısı fazla olmayan eğriler çizer. Koylar fazla içerlek değildir. Büyükada, düztaban bir ayak izini andırır. Heybeliada, geriye doğru bakan bir serçenin profiline benzer. Burgazadası ve Kınalıada dairesel görünümlüdür. Boyu en uzun ada, Büyükada (5200 metre), eni en geniş ada ise Heybeliada (2000 metre)’dır.

İKLİM

İlçenin iklimi, genel olarak İstanbul iklimine benzer. Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği gösterir. Akdeniz iklimi, Adalar’da da etkisini açıkça gösterir. Bu iklime özgü yaz kuraklığı, Adalar ikliminin önemli bir özelliğidir. Bu nedenle de sıcaklık, İstanbul ortalamalarına göre yüksektir. Yazları kurak, kışları ve baharları yağışlı geçer. Adaların rüzgârlar rejimi de İstanbul’la benzerlik gösterir. Durgun bir havanın ardından önce güney rüzgârları başlar, onu kuzey rüzgârları izler. Kışları Balkanlardan esen karayel, Adalar’ı etkisi altına alır. Arada da doğu rüzgârları eser. Mayıs ayından itibaren Karadeniz üstünden esmeye başlayan meltem ile Adalar, yaz gecelerini tatlı bir serinlik içinde geçirir. Sonbahar, kış ve ilkbaharın ilk aylarında da ılık lodos eser. Adalar İkliminin bir diğer özelliği de sağlığa elverişliliğidir.