İndirimler

Temel Eğitim Kanunları, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanununa tabi öğretmenler ile diğer kanunlar kapsamında tam zamanlı sözleşme esasına göre çalışan ve öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kaydı ile belgelendirilen öğretmenler aldığı İndirimli İstanbulkart ile geçiş yapabilir.

Gün, ay ve yıl olarak 60 yaşını doldurmuş yetişkinlerin kullanabileceği İndirimli İstanbulkart’tır.

14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu’na sahip kişilerin kullanabileceği İstanbulkart’tır.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının düzenlemiş olduğu ve üzerinde “Şehit Ailesi, Şehit Eşi, Gazi, Gazi Ailesi” ibaresi bulunan  kart sahiplerinin alabileceği İstanbulkart’tır.

Gün, ay ve yıl olarak 60 yaşını doldurmuş yetişkinlerin kullanabileceği İndirimli İstanbulkart’tır.

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören  öğrenciler,  Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur’an Kursu öğrencileri aldığı İndirimli İstanbulkartlar ile geçiş yapabilirler.

  • 20 yaşından gün almamış olması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması gerekmektedir

Bu şartları sağlayan Açık İlköğretim ve  Açık Lise öğrencilerinin, son 1 ay içerisinde almış olduğu öğrenci belgesi ve SGK tarafından verilen çalışmadığına dair belge ile birlikte bizzat Başvuru Merkezlerine giderek bireysel başvuru yapılması gerekmektedir.

Kur’an Kursu öğrencilerinin ilçe müftülükleri aracılığı ile kurumsal başvuru yapması gerekmektedir.