Yassıada

YASSIADA (Demokrasi ve Özgürlükler Adası)

Küçük bir adadır. Eni 185, boyu 740 metredir. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan iki Hayırsızada’dan yassı olanıdır. Arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Kuzey tarafında küçük bir limanı vardır. Burası da Bizans’ın sürgün yerlerinden biridir. Tarihte, Latinler’in ve Ruslar’ın istilalarına

uğramıştır. İstanbul’un fethinden sonra Yassıada ve üzerindeki manastırla ilgilenen olmamıştır. |ngiltere’nin İstanbul Sefiri Sir Henry Bulwer 1859’da adayı satın almış, adada bazı garip, kale gibi binalar inşa ettirmiş ve ziraat yaptırmıştır. Daha sonra ada, Mısır Hıdivi Ismail Paşa’ya satılmıştır Ancak, Ismail Paşa da adanın imarı ile ilgilenmemiştir. Yassıada, 1947 yılında Deniz Kuwetleri

tarafından satın alınmış burada modern bir deniz eğitim tesisi kurulmuştur. Ada’nın asıl şöhreti 27 Mayıs 1960 darbesinden ve burada kurulan mahkeme sonucu Başbakan Adnan Menderes ile birlikte hükümet üyeleri Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ ın idama mahkûm edilmelerinden gelmektedir

Ihtilal yönetimi, bir “Yüksek Adalet Divanı” kurdurarak, hükümet yetkililerini ve siyasileri bu adada yargılamış ve mahkeme sırasında sivil siyasiler buradaki tesislerde gözaltında tutulmuştur. Yassıada MahkemeIeri’nden sonra tekrar Deniz Kuwetleri KomutanIığı’na verilen tesiste, 1978 yılına kadar eğitim faaliyetleri devam etmiş, 1993 yılında tesisler Istanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne devredilmiştir. Fakültenin 1995’te terk etmesi ile boş kalmıştır.